Rozpis a losování:

21.06.2012 09:21

Rozpis turnaje a losování:

Přihlášených 20 týmů bude rozlosováno do 4 skupin po 5 týmech. Ve skupině se utká každý s každým. Postup do čtvrtfinále si zajistí pouze dva nejlepší týmy. Losování proběhne 6.7. od 18hod. na hřišti Vzákoutí. Účast zástupců týmu je dobrovolná.  Výsledky losování a složení skupin i z časovým harmonogramem rozešlu ještě ten den večer.

 

Začátek turnaje:

Začátek prvního kola je naplánován na 9hod. Prosím týmy aby odevzdali soupisky do 8:30hod na hřišti, popř. zaslali emailem. Tým se pak může dostavit k prezentaci 15.min před prvním utkáním. Tiskopis soupisky rozešlu a bude k dispozici i na místě.

Plánované časy:

8:30 prezentace

9:00 1.kolo, 10:00 2. Kolo, 11:00 3.kolo, 12:00 4.kolo, 13:00 5.kolo

Č.finále 14:30, S.finále 15:15, O 3.místo 16:00, finále 16:30

17:30 vyhlášení výsledků. Pak už jen volná zábava J.

 

Startovné:

Startovné je třeba zaplatit do 1.7. jako potvrzení přihlášky. Kdo tak neučiní, bude nahrazen dle pořadí náhradníků. Startovné se platí buď přímo mě, kontakt uveden na stránkách turnaje, dále pak „Vzákoutí“ občerstvení na hřišti v Hartvíkovicích, V Třebíči – Milan Outulný tel.:606161453, Náměšť nad Osl.- Prdejna FISH-FEED Sadová 338, tel.: 720 255 611, Brno- Jan Žalkovič tel.: 603762534. Bude vám vystaven doklad o zaplacení.

 

 Ostatní:

Další informace podám na telefonu, e-mailu nebo na facebooku.

Každý tým si zajistí jeden míč o vel.4 . Plocha hl. hřiště bude určená jen pro relaxování – prosím o dodržování.