Nová týmy:

09.06.2012 09:31
12 týme m je tým THROTTLES a už třináctým se stáva Lipník.