UBYTOVÁNÍ:

Ubytování po dohodě zajistíme buď přímo na ubytovně "VZÁKOUTÍ" a nebo ve vlastním stanu přímo v areálu. Kontaktujte nás ZDE.

 

 

PRAVIDLA TURNAJE:

 1. ROZMĚRY:  
 • Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem
 • Rozměr hřiště: 30x15m, míč velikost 4, brankoviště průměr 2,5m, branka 1,4 x 0,6m
 1. DÉLKA HRY
 • Délka hrací doby je stanovena na 2x 12 minut.
 •  Dodržování času je sledováno rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby
 • Mezi poločasy není přestávka; hráči si pouze vymění strany
 1. POČET HRÁČŮ, STŘÍDÁNÍ: 
 • 4 (bez brankářů).  Při zahájení hry musí být minimální počet 3 hráčů
 • Počet hráčů na soupisce je omezen na 10, střídá se hokejově
 • Střídající hráč může nastoupit do hřiště až po překročení postranní čáry odcházejícího hráče
 • Střídání musí být provedeno na vlastní polovině hřiště! Pokud zůstanou na hřišti jen 2 hráči, tak bude zápas ukončen. (kontumace 0:5)
 • Hráč, který není na soupisce mužstva odevzdané před začátkem turnaje, nesmí do turnaje později nastoupit. Při zjištění tohoto provinění, budou všechna taková utkání kontumována ve prospěch soupeře
 •  Není povoleno nastoupit za více týmů jedním hráčem. Při zjištění tohoto provinění, budou všechna taková utkání týmu, který postavil hráče jiného týmu kontumována ve prospěch soupeře a hráč vyloučen z turnaje
 1. VÝSTROJ HRÁČŮ:
 • Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče a jeho samotného (přívěsky, náušnice, tvrdé fixační obvazy, hodinky apod.)
 • Výstroj hráče se skládá z trička (dresu), trenýrek a sportovní obuvi
 • Chrániče nejsou povinné
 •  Zakázány jsou kopačky se šroubovacími kolíky; používání obuvi je povinné.  Všichni hráči jednoho týmu musí mít dresy (trička) stejné barvy.  V případě stejných dresů u obou mužstev je povinností hostů použít rozlišovací vesty dodané pořadatelem. Hostující tým je určen rozpisem utkání.
 1. DOSAŽENÍ BRANKY:  
 • Branky není možné dosáhnout přímo z autového kopu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu a z vlastní poloviny hřiště (mimo pokutového kopu)
 1. FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ:
 • Je zakázáno používat skluzu pro získání míče, tak i pro jeho odebraní. Porušení pravidla se trestá automaticky žlutou kartou. 2 žluté karty = červená karta
 • Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale může nastoupit v následujícím utkání! Pokud se chová nesportovně, musí opustit nejbližší okolí hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu dvou minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po dvou minutách, či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem
 • Trestní ustanovení:
  • Pro doplňování hráčů po dvouminutovém trestu platí tyto další zásady: Jestliže obě družstva hrají vinou vyloučení o třech hráčích a je dosaženo branky, obě družstva pokračují dále ve stejném počtu hráčů
  •  Jestliže hrají čtyři hráči proti třem a družstvo s větším počtem hráčů dosáhne branky, smí družstvo s menším počtem hráčů stav doplnit pouze o jednoho hráče. Jestliže dosáhne branky družstvo menším počtem hráčů, počet hráčů se nemění
  • Pokud jsou vyloučeni z jednoho družstva dva a více hráčů, pak se muže družstvo doplnit na tři hráče na hřišti a ostatním vyloučeným hráčům se trest začíná počítat až po skončení trestu prvního vyloučeného
  •  Pokud družstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet tří, pak rozhodčí zápas předčasně ukončí. Hráč, který se zapojuje do hry na místo vyloučeného hráče, tak smí učinit ihned po uplynutí dvou minut trestu. POKUD HRÁČ FYZICKY NAPADNE ROZHODČÍHO, NEBO BUDE ROZHODČÍMU NAPADENÍM VYHROŽOVAT, BUDE Z TURNAJE VYLOUČENO CELÉ JEHO MUŽSTVO. POKUD HRÁČ OBDRŽÍ ČERVENOU KARTU ZA OBZVLÁŠTĚ HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ (např. fyzické napadení soupeře či diváků), je v kompetenci rozhodčích ho ze zbytku turnaje vyloučit
  • Dále je utkání řízeno rozhodčí dle pravidel fotbalu. Dostupných http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=1412&tmplid=1292 , http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=1411&tmplid=1292
 1. VOLNÝ KOP:
 • Vzdálenost od místa, odkud se volný kop zahrává je pro soupeřovo mužstvo určena na 5 metrů. Pokud tomu tak není, požádá hráč kop provádějící rozhodčího o určení vzdálenosti a to tak, že zvedne ruku. Pokud mužstvo zahrávající volný kop se zahráním zbytečně prodlévá po dobu delší čtyř sekund, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři. Totéž platí pro autový.
 1. POKUTOVÝ KOP:
 • Pokutový kop je zahráván, z brankoviště týmu provádějící kop přes celé hřiště. Hráči potrestaného mužstva musí stát za bránou. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míčem podruhé
 •  Pokutový kop končí buď gólem anebo výkopem od branky potrestaného mužstva
 1. AUTOVÝ KOP:
 • Pravidlo 5 metrů a 4 sekund. Pokud se tak nestane, je kop přiznán soupeři. Přímo z autu nemůže být dosaženo branky. V takovém případě se nařizuje výkop od branky
 1. VÝKOP OD BRANKY:
 • Rozehrává hráč míč ze svého brankového území ze země a to nohou. Hráč musí míč rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč v brankovišti
 • Při zdržování bude tým napomenut. Druhé napomenutí = žlutá karta pro hráče provádějícího výkop
 • Při rozehrávání musí být všichni hráči soupeře na vlastní polovině hřiště
 1. ROHOVÝ KOP
 • Rohy se sčítají. Je určeno pravidlo ZA 3 ROHY PENALTA. Dále stejně jako pokutový kop.
 1. BRANKOVIŠTĚ:
 • Slouží k rozehrávání výkopů od branky a k zahrávání pokutových kopů. V brankovišti je zakázáno klekat, lehat, posunovat bránou. Úmyslné porušení bude trestáno pokutovým kopem
 1. V postupovém klíči rozhodují:
  1. Body
  2. 2. vzájemný zápas
  3. 3. podíl celkového skóre
  4. 4. větší počet vstřelených branek
  5. 5. Los
 • Při nerozhodném výsledku v KO systému se kopou 3 penalty
 1. Obecná ustanovení:
 • Turnaj se hraje za každého počasí
 • V případě trvalejších dešťů a nezpůsobilosti terénu by se kopaly pokutové kopy dle rozlosování
 •  Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidel a hřiště (a to i v průběhu turnaje). V tomto případě budou kapitáni (příp. vedoucí družstev) o změnách informováni
 • Tato soutěž není pojištěna a všichni startují na vlastní nebezpečí!
 • Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj
 • Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v turnaji nebo jeho sledováním
 • Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy. Je povinností vedoucího či kapitána seznámit s těmito pravidly všechny hráče.